Cases

Stor succes

Her kan du læse om vores mange succes cases

Læs mere

Voco

 

Kunden

Voco er en af Europas førende leverandører af kvalitetsudstyr til tandlægeklinikker. Voco er til stede i 120 lande, og har opereret på det danske marked i mere end 20 år. Under sloganet ”Creative in Research” satser Voco på at levere markedets bedste og mest innovative løsninger inden for de ca. 150 produkter, virksomheden markedsfører. Vigtigste salgs- og markedsføringskanaler er fagmesser og salgskonsulenter, som besøger tandlægeklinikkerne.

 

Udfordringen
Voco Danmark oplevede, at salgskonsulenternes tid og kompetencer ikke blev udnyttet optimalt, bl.a. var konsulenternes salg til nye kunder ikke tilfredsstillende. Voco havde tidligere gjort sig erfaringer med ekstern hjælp til booking af konsulenternes kundemøder, men uden at det havde ført til nævneværdig værdiskabelse for virksomheden.

 

 

 

Løsningen
Efter dialog med 5R Marketing, og inspireret af resultater fra søsterselskaber i andre lande, besluttede Voco at gøre et nyt forsøg med professionel assistance til mødebooking . I det aftalte setup blev der sat fokus på strukturering af konsulenternes tid og logistik; sammen satte Voco og 5R Marketing mål for antallet af og tidspunkterne for konsulenternes ugentlige møder. I fællesskab blev der også lagt en udførlig plan for dialogen med potentielle og eksisterende kunder. Forhold som kontaktfrekvens, procedurer for mødebekræftelser, annullering, forventningsafstemning mv. blev aftalt og dokumenteret.

 

Nøgleord: Mødebooking

 

Resultaterne
Det mest håndgribelige resultat for Voco har været en omsætningsfremgang på mere end 30% og en vækst i nysalget på 30%.

 

Vil du høre mere?

Ring til Rasmus Grove fra Voco på 20 73 23 09 eller Direktør Steen Espersen hos 5R Marketing på 21 25 70 46

Bonnier Publications

 

Kunden

Bonnier Publications er en af Nordeuropas førende medieproducenter. Bonnier Publications er Nordens største udgiver af magasiner med mere end 50 titler. Blandt de mest kendte af vores magasiner er Illustreret Videnskab, I Form og Gør Det Selv. Vores 500 dedikerede medarbejdere leverer viden og underholdning i høj kvalitet til de omkring to millioner mennesker, som hver måned læser
vores magasiner. Bonniers magasiner sælges både i løssalg og abonnement. Sidstnævnte bl.a. via telemarketing.

 

Udfordringen
Bonnier Publications ønskede at flytte fokus i telemarketingindsatsen fra kvantitet til kvalitet. I stedet for at sælge så mange nye abonnementer hver måned som muligt, ønskede Bonnier Publications at sælge til nye abonnenter, som reelt var interesserede i virksomhedens produkter, og som derfor havde potentiale til at blive loyale kunder.

 

Løsningen
Efter dialog med flere mulige partnere, valgte Bonnier Publications at samarbejde med 5R Marketing. Udslagsgivende for Bonnier Publications var 5R Marketings etiske standarder, principper om kvalitet i salget og fokus på den gode samtale. Undervejs i samarbejdet har Bonnier Publications og 5R Marketing været i tæt og løbende dialog om indsatsen. Internt hos 5R Marketing er der arbejdet intenst med at sikre, at hver enkelt medarbejder på opgaven er 100% fortrolig med Bonnier Publications og har fuld forståelse for målet om ”rigtige salg frem for mange salg”.

 

Nøgleord: Salg

 

Resultaterne
Bonnier Publications salg af nye abonnementer hos 5R Marketing ligger på samme høje niveau som tidligere – men med en markant højere kvalitet i salget. Dette betyder øget lønsomhed, idet der nu bruges langt færre ressourcer på annullering af bestillinger og opstart af kortvarige kundeforhold.

 

Vil du høre mere?
Ring til Area Sales Manager, Andreas Arildsen fra Bonnier Publications på 2636 9457 eller Direktør Steen Espersen hos 5R Marketing på 21 25 70 46.

Telenor

 

Kunden

Kernen i Telenors forretning er telekommunikation. Vi gør private og erhvervskunder i stand til at kommunikere via telefon og internet. Og så tilbyder vi en række andre indholdstjenester og services.

 

Vi har i Telenor en dynamisk og fleksibel tilgang til vores forretning. Vi forholder os altid til markedets udvikling og nye teknologier. Og det er bl.a. årsagen til, at Telenor i dag består af en sammenlægning af et mobiltelefoniselskab (Sonofon) og en internetleverandør (Cybercity). I dag giver det ikke længere mening at sælge tingene hver for sig. Teknologierne lapper over hinanden, og vi ved, at mange kunder vil kunne kommunikere hvor som helst og når som helst uden at spekulere på de bagvedliggende teknologier.

 

Vores mission er derfor i dag at give kunden en sammenhængende kommunikationsoplevelse ved at bygge bro mellem teknologier, indhold og udstyr.

Udfordringen
Telemarkedet har i mange år været kendetegnet ved særdeles hård konkurrence, hvilket betyder, at Telenor hele tiden skal tilpasse sig udviklingen i markedet.

 

Kunderne er meget opmærksomme på pris, indhold og kvalitet hos de forskellige teleselskaber og det er et vigtigt mål for Telenor at sikre, at kunderne altid tilbydes produkter, der matcher deres behov.

 

Germanos Kayyal, Senior Manager, Costumer Divison hos Telenor siger: ”Når vi beder om hjælp til at bearbejde et givent kundesegment, er det utrolig vigtigt for os, at den måde, det foregår på, er i overensstemmelse med de værdier og det grundlag, som vi hos Telenor ønsker at drive vores forretning på.”

 

”Vi ønsker en samarbejdspartner, der er dygtig til at gøre tingene på den måde, vi ønsker. Samtidig med, at de sikrer at al den viden, der opsamles i markedet kommer tilbage til os. På den måde kan vi hele tiden tilpasse vores produkter til kundernes behov.”

 

Hvorfor 5R Marketing
”Deres tilgang til opgaven er meget positiv og professionel”. Germanos siger videre ”5R Marketing har altid været en virkelig god medspiller. De har været meget åbne overfor vores ønsker til markedstilgang, procedurer mv. Dette blev, sammen med fokus på høj kvalitet i kundedialogen og på kundebehovet, udslagsgivende for valget af 5R Marketing som leverandør”.

 

Resultatet
Resultatet har været et årelangt samarbejde på både erhvervs- og privatmarkedet.